Vào ngày 24/11/2017, Công ty TNHH Cơ khí chính xác Việt Nhật đã phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn đến từ công ty Cổ phần tư vấn cải tiến liên tục CiCC –  tổ chức sự kiện vệ sinh ban đầu cho thiết bị. Sự kiện có sự tham gia của Mr. Nguyễn Thanh Hưng – giám đốc VNT, MBB Phạm Thanh Diệu – chủ tịch CiCC cùng tập thể cán bộ, công nhân viên Việt Nhật Tân và các tư vấn viên đến từ công ty CiCC.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo và tập thể nhân viên của VNT luôn tâm niệm rằng VNT phải liên tục cải tiến để khách hàng tin tưởng và hài lòng ở mức cao nhất. Kể từ ngày thành lập cho tới nay, sau khi đạt được những mốc quan trọng trong cải tiến doanh nghiệp như áp dụng ISO 9001-2008, tin học hóa quá trình sản xuất kinh doanh bằng phần mềm Lean ERP – System, tới nay, công ty tiếp tục áp dụng mô hình sản xuất theo Lean Six sigma nhằm không ngừng nâng cao năng suất chất lượng và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Chính vì vậy, VNT đã phối hợp cùng CiCC – một đơn vị tư vấn giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn giải pháp năng suất chất lượng- để triển khai mô hình sản xuất theo Lean Six sigma, với nền tảng đầu tiên là cải tiến hiện trường theo chương trình 5S.

5S là tên của một phương pháp quản lý, là một công cụ trong Lean Six Sigma. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (整理 Sàng lọc), Seiton (整頓 Sắp xếp), Seiso (清掃 Sạch sẽ), Seiketsu (清潔 Săn sóc), và Shitsuke (躾 Sẵn sàng).

  • Sàng lọc: Seiri hay Sàng lọc có nghĩa là phân loại, tổ chức các vật dụng theo trật tự. Đây chính là bước đầu tiên doanh nghiệp cần làm trong thực hành 5S. Nội dung chính của S1 là phân loại, di dời những thứ không cần thiết, có thể bán đi hoặc tái sử dụng.
  • Sắp xếp: Sau khi đã loại bỏ các vật dụng không cần thiết thì công việc tiếp theo là tổ chức các vật dụng còn lại một cách hiệu quả theo tiêu chí dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ trả lại.
  • Sạch sẽ: Thường xuyên vệ sinh,giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ thông qua việc tổ chức vệ sinh tổng thể và tổ chức vệ sinh hàng ngày máy móc vật dụng và khu làm việc. S3 hướng tới cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu rủi ro, tai nạn đồng thời nâng cao tính chính xác của máy móc thiết bị (do ảnh hưởng của bụi bẩn).
  • Săn sóc: Luôn luôn kiểm tra, duy trì 3S ở trên. Bằng việc phát triển S4, các hoạt động 3S sẽ được cải tiến dần dựa theo tiêu chuẩn đã đặt ra và tiến tới hoàn thiện 5S trong doanh nghiệp.
  • Sẵn sàng: Nghĩa là rèn luyện, tạo nên một thói quen, nề nếp, tác phong cho mọi người trong thực hiện 5S

5S tuy là một công cụ rất dễ để áp dụng và mọi người, mọi bộ phận đều có thể tham gia nhưng nó lại là một nền tảng rất quan trọng trong mọi mô hình Lean Six sigma. Với chương trình 5S, VNT kỳ vọng sẽ từng bước rút ngắn Leadtime sản xuất của từng đơn hàng của khách hàng và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua cắt giảm các lãng phí đặc thù của ngành như: Lãng phí di chuyển, Lãng phí chờ đợi, Lãng phí thao tác thừa, Lãng phí sai hỏng,…

Một số hình ảnh trong sự kiện: